Τα λεωφορεία επίσης μπορούν επίσης να μισθωθούν για την μεταφορά VIP προσώπων αφού η εταιρία διαθέτει λεωφορεία συγκεκριμένων προδιαγραφών.