Η εταιρία έχει την έδρα της σε ιδιόκτητο χώρο στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Πατησίων 258, στην πλατεία Κολιάτσου. Σε αυτό το χώρο βρίσκονται στεγασμένες οι διοικητικές υπηρεσίες (Διοίκηση, Κρατήσεις-Οργανώσεις Ταξιδιών, Λογιστήριο).

Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται σε μία ιδανική τοποθεσία η οποία εξυπηρετεί ιδιώτες από όλες τις περιοχές της πόλης και προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όλους τους εταιρικούς πελάτες. Σύγχρονες υποδομές μηχανογράφησης, πακέτων τουριστικών προγραμμάτων, λογιστικά προγράμματα αποτελούν το μηχανογραφικό τμήμα της εταιρίας.